Rozhľadňa Stavok 752,4 m.n.m

Vrch Stavok (poľsky Baranie) so svojou nadmorskou výškou 752,4 m n.m. je najvyššie položený vrchol svidníckeho okresu. Nachádza sa na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty a je zároveň hraničným vrchom medzi Slovensko a Poľskom. Nájdete ho medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov a poľskou dedinkou Olchowiec, katastrálne patrí k obci Vyšná Pisaná. Cez tento vrchol prechádza diaľková európska turistická trasa E3, ktorá pokračuje hraničným pásmom až do Duklianskeho priesmyku, kde naše územie opúšťa a pokračuje ďalej do Poľska. Na geodetickom bode Stavok bol pôvodne osadený hranol a dve nadzemné značky, neskôr postavená 5 poschodová meračská veža vysoká 22,67 m a slúžila do konca 60-tych rokov. Zaujímavosťou vrchu Stavok je, že tu stála ešte jedna, vojenská veža s výškou 26m, ktorú počas 2. svetovej vojny v roku 1943 postavila nemecká armáda. Predpokladá sa, že slúžila ako strategické pozorovacie stanovištie. V roku 1999 sa pre svoj vek a kvôli silnej námraze zrútila.
Dnešná turistická rozhľadňa má tvar trojbokého ihlana, tri vyhliadkové plošiny vo výške 5,75 m – 10,25 m – 14 m. Z tejto rozhľadne je možné sa pokochať pohľadom nielen na slovenskú časť Nízkych Beskýd, ale aj k susedom do poľskej časti. Nakoľko rozhľadňa sa nachádza na mieste, kde prebiehali kruté boje počas Karpatsko-duklianskej operácie, stopy po týchto udalostiach badať dodnes. Celý hraničný hrebeň v okolí Stavku je popretkávaný dodnes viditeľnými líniami zákopov a bombovými krátermi.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Vrch Stavok (poľsky Baranie) -  Chránená krajinná oblasť (CHKO) Východné Karpaty


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Údolie smrti
Údolie smrti

Tankova technika v prirode

Zobraziť
Rozhľadňa Rohuľa 595,6 m.n.m
Rozhľadňa Rohuľa 595,6 m.n.m

Rozhľadňa Rohuľa

Zobraziť
Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce
Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Zobraziť
Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce
Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce

Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce

Zobraziť