Kaštieľ Kuková

V obci Kuková je pozoruhodný rokokovo-klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1770 - 1780, s neskoršími prístavbami. Patril rodine Bánovcov, ktorá žila v Kukovej od 16. storočia až do roku 1945 a vlastnila skoro polovicu chotára obce, liehovar a kaštieľ v ktorom rodina bývala. Id o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu, na južnej strane s čestným dvorom, do ktorého sa otvára portikus s kanelovanými stopami. Severná fasáda má vystupujúci trojosový rizalit a je členená pilastrami. Nad oknami prehýbané nadokenné rímsy, pod ktorými je plastická mušľa. V hlavnej sieni je zikadlová klenba s bohatým štukovým dekorom. Objekt má nad hlavným krídlom manzardovú strechu a nad bočnými krídlami valbovú strechu. Ku kaštieľu patrili hospodárske budovy - sýpky.

Obec v rámci reštitúcie odovzdala kaštieľ priamemu potomkovi posledného majiteľa, ktorý bol aj majiteľom rozsiahlych území v katastri Kukovej aj v jej širšom okolí a to Pavlovi Banovi. Ten zo svojho kaštieľa definitívne odišiel v roku 1945. Spolu so svojím otcom Arpádom je pochovaný v areáli evanjelického kostola v Kukovej.

Zdroj/foto: obec Kukova, Jozef Kotulič

Ako sa sem dostanete

Informácie

Obec Kuková
Kuková č. 74
086 44
Email: lukacovaoukukova@gmail.com


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Drevený chrám svätej Paraskevy, ( Nová Polianka) Svidník
Drevený chrám svätej Paraskevy, ( Nová Polianka) Svidník

Drevený chrám svätej Paraskevy, ( Nová Polianka) Svidník

Zobraziť
Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal
Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Zobraziť
Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa
Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Zobraziť
Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie
Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie

Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie

Zobraziť