Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke, z vonkajšej strany pokrytá vertikálnymi doskami a lištami. Pred vežovou predsieňou ľudovo zvanou babinec, je dobudovaná miniatúrna predsieň. V minulosti vchod do chrámu bol situovaný z juhu, na rozdiel od súčasného situovania z východu. Všetky tri časti chrámu, vežová predsieň, štvorcová loď a svätyňa sú zakončené cibuľovými vežičkami v ktorých sú osadené kríže. Strecha vrátane vežičiek je pokrytá šindľom. Ucelený ikonostas v chráme nebol. Za najstaršiu časť inventára je možné označiť solitér ikony Hodigitrie zo 17.stor., na doske z ihličnatého dreva. Hlavná ikona Eleusie pochádza z 1. polovice XVIII. st. Pokrov, ikona pod ňou je dielom okruhu poľskej dielne v Ryboticziach a pochádza z polovice XVIII. Storočia. Krídla cárskych dverí boli vyrezané v niektorej mestskej profesionálnej rezbárskej dielni a pochádzajú s konca XVII. storočia. Podľa ústneho podania, v čase II. svetovej vojny boli pôvodné cárske dvere zničené a nahradené terajšími, dovezenými z Krajnej Bystrej. Aj ďalšie ikony umiestnené v chráme, pochádzajú z Krajnej Bystrej, dnes už neexistujúceho chrámu sv. Michala z roku 1791. Ikona sv. Michala premožiteľa draka je z 3. tretiny XVII. storočia. Ikona sv. Onufria – sv. pustovníka v listovom rúšku okolo bedier, zahaleného do dlhej brady, je z toho istého obdobia . Dvojica levov je symbol pustovníka a cností. Ikona Krista učiteľa v prostom oblečení pochádza z poslednej štvrtiny XVII. storočia. Rad prázdnikov , hlavných sviatkov cirkevného roka. Krista a Márie pochádzajú z konca XVII. a začiatku XVIII. Drevená zvonica má tri zvony. Na jednom zvone z roku 1769 je nápis s reliéfom svätej Rodiny. Druhý zvon z roku 1771 má nápis a reliéf s dekórom kríža, pod ním Panna Mária.

Zvonica a drevený zrubový trojpriestorový kostol - cerkov východného typu a obradu sú Národné kultúrne pamiatky.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Kontakt: M. Ducár +421 54 759 35 74

Zdroj: https://obeckorejovce.webnode.sk/kulturne-pamiatky/


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava
Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava

Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava

Zobraziť
Dukla - pamätník čs. armádneho zboru
Dukla - pamätník čs. armádneho zboru

Dukla - dukliansky priesmyk

Zobraziť
Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce
Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce

Zobraziť
Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal
Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Zobraziť