Pamiatková zóna mesta Sabinov

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č. 2/93 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Zachované sú časti bášt a časť hradobného múru. Kultúrnou pamiatkou je aj budova evanjelického lýcea a neskôr piaristického gymnázia v strede Námestia slobody. Predmetom pamiatkárskej ochrany je 30 meštianskych domov,ktoré obklopujú Námestie slobody. Medzi dominanty patrí Kostol sv. Jána Krstiteľa - trojloďový gotický chrám. Klenbu chóru a kaplnky dokončil v r. 1503 košický majster Mikuláš Krompholz. Hlavný oltár a niektoré plastiky sú z dielne Majstra Pavla z Levoče (originál oltára je v Budapešti). Kostol Panny Márie je pôvodne gotická kaplnka na cintoríne z r. 1375. Rozšírená bola v roku 1484 a v 17. storočí zbarokizovaná. Od roku 1740 do roku 1920 slúžila ako kostol pre rehoľu piaristov. Dva evanjelické kostoly boli postavené za mestskými hradbami na začiatku 19 storočí ako tolerančné kostoly bez veže. Gréckokatolícky Chrám najsvätejšieho srdca Ježišovho postavený v roku 1901 bol v roku 1999 povýšený na diecézne pútnické miesto. Hodnotu takmer neporušene zachovaného stredovekého pôdorysu Sabinova zvyšuje pás mestského opevnenia. Začiatok sa datuje do 15. storočia. Dodnes sú zachované niektoré časti múru, 2 bašty sú rekonštruované a 4 takmer zničené. Zvyšky južnej brány boli odkryté pred budovou obvodného úradu.
Na mestskom cintoríne nájdete cenné hrobky významných osobností ako Bohuš Nosák-Nezábudov- básnik,  Cirbusová Jolanaprozaička, Stenhura E. - maliar.

Zdroj Mesto Sabinov
Foto: David Hanko

Ako sa sem dostanete

Informácie

KULTÚRNE CENTRUM "NA KORZE"
Adresa:
Kultúrne centrum
Námestie slobody 62
083 01 Sabinov
Kontakt:
Zodpovedný pracovník: Iveta Glazunová
mobil: 0911 949 678


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Lesopark Švabľovka
Lesopark Švabľovka

Bývalé kúpele s liečivým prameňom a Lesopark Švabľovka

Zobraziť
Šomská cyklodrážka na Lysú
Šomská cyklodrážka na Lysú

Cyklotrasa po pohorí Čergov

Zobraziť
Kaštieľ "Ringov" Pečovská Nová Ves
Kaštieľ "Ringov" Pečovská Nová Ves

Renesančný kaštieľ Péchyovcov "Ringov"  Pečovská Nová Ves

Zobraziť
Kaštiel Šarišske Dravce
Kaštiel Šarišske Dravce

Barokový kaštieľ Šarišské Dravce

Zobraziť