Pamiatková zóna mesta Sabinov

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č. 2/93 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Zachované sú časti bášt a časť hradobného múru. Kultúrnou pamiatkou je aj budova evanjelického lýcea a neskôr piaristického gymnázia v strede Námestia slobody. Predmetom pamiatkárskej ochrany je 30 meštianskych domov,ktoré obklopujú Námestie slobody. Medzi dominanty patrí Kostol sv. Jána Krstiteľa - trojloďový gotický chrám. Klenbu chóru a kaplnky dokončil v r. 1503 košický majster Mikuláš Krompholz. Hlavný oltár a niektoré plastiky sú z dielne Majstra Pavla z Levoče (originál oltára je v Budapešti). Kostol Panny Márie je pôvodne gotická kaplnka na cintoríne z r. 1375. Rozšírená bola v roku 1484 a v 17. storočí zbarokizovaná. Od roku 1740 do roku 1920 slúžila ako kostol pre rehoľu piaristov. Dva evanjelické kostoly boli postavené za mestskými hradbami na začiatku 19 storočí ako tolerančné kostoly bez veže. Gréckokatolícky Chrám najsvätejšieho srdca Ježišovho postavený v roku 1901 bol v roku 1999 povýšený na diecézne pútnické miesto. Hodnotu takmer neporušene zachovaného stredovekého pôdorysu Sabinova zvyšuje pás mestského opevnenia. Začiatok sa datuje do 15. storočia. Dodnes sú zachované niektoré časti múru, 2 bašty sú rekonštruované a 4 takmer zničené. Zvyšky južnej brány boli odkryté pred budovou obvodného úradu.
Na mestskom cintoríne nájdete cenné hrobky významných osobností ako Bohuš Nosák-Nezábudov- básnik,  Cirbusová Jolanaprozaička, Stenhura E. - maliar.

Zdroj Mesto Sabinov
Foto: David Hanko

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Lesopark Švabľovka
Lesopark Švabľovka

Bývalé kúpele s liečivým prameňom a Lesopark Švabľovka

Zobraziť
Chodník oskarového filmu Obchod na Korze
Chodník oskarového filmu Obchod na Korze

Spoznajte kroky filmárov filmu Obchod na korze.

Zobraziť
Streetartový náučný chodník
Streetartový náučný chodník

Po stopách cyklistických práporov a významných osobnostiach cyklistiky - na bicykli.

Zobraziť
Lyžiarske stredisko Ski Drienica
Lyžiarske stredisko Ski Drienica

Lyžiarske stredisko Ski Drienica - miesto pre každého

Zobraziť