Náučný chodník Baranie - Čergov

Náučný chodník Baranie spolu s chodníkmi Tokáreň a Priehyby tvorí “Čergovský náučný chodník”. Po jeho trase nájdete aj Oltárkameň - zaujímavý prírodný výtvor – osamelý mohutný hranolovitý pieskovcový balvan s doskovitou vrstevnatosťou – neďaleko vrcholu Lysej (1 068 m n. m.) na sever od Drienice, ktorým sa končí najmohutnejšia rázsocha vybiehajúca z hlavného chrbátu pohoria Čergov.
Miesto je opradené mnohými legendami a povesťami. Mystickosť mu dodávajú aj tajuplné, ťažko rozlúštiteľné znaky, symboly a písmená, vyryté do kameňa. Kameň je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov, útočiskom veriacich prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Podľa niektorých prameňov tu bolo hradisko, kde boli križiaci – templári – už v 12. storočí. Neskôr sa tu schádzali na bohoslužbách bratríci (15. storočie) a protestanti z okolitých miest a obcí. Prvá zmienka o mohutnom pieskovcovom bloku je z roku 1786. Dnes tu stojí drevená kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 2001. Patrí do drienickej gréckokatolíckej farnosti. Raz ročne sa tu konajú bohoslužby. Ďalším bodom chodníka je sedlo Črchľa , ktoré je súčasťou územia európskeho významu Čergov a chráneného vtáčieho územia Čergov (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000)
Ďalšimi zastávkami sú osady Ambrušovce a Baranie. Rozptýlené usadlosti v dolinách Čergova severne od chrbátu Lysá – Ostrý kameň, ktorých obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lese, pálením drevného uhlia a výrobou šindľov a korýt. V 60. rokoch 20. storočia zanikli. Zachovali sa pomníky na cintoríne či roztrúsené drevenice, dnes slúžiace na rekreačné účely. Administratívne patria obci Olejníkov.

Zdroj: naucnechodniky.sk
Foto: naucnechodniky.sk, cergov.sk

Ako sa sem dostanete

Informácie

Východiskový bod: Drienica, chata Šport neďaleko vrcholovej stanice lanovky Drienica – Lysá
Trasa: Drienica, chata Šport – Lysá – Oltárkameň – Ostrý kameň – sedlo Črchľa – Ambrušovce – Baranie – chata Šport
Dĺžka trasy : 10 km odhadom 3 -4 hodiny
Náročnosť : stredne náročná

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Lyžiarske stredisko Ski Dubovica
Lyžiarske stredisko Ski Dubovica

Lyžiarske stredisko Dubovica – Žliabky - 5000 m zjazdoviek

Zobraziť
Drienica
Drienica

Drienica, miesto kde sa oplatí ísť v lete aj v zime.

Zobraziť
Renesančná zvonica
Renesančná zvonica

Renesančná murovaná zvonica v Sabinove

Zobraziť
Švabľovské chodničky - Veľký okruh
Švabľovské chodničky - Veľký okruh

Švabľovské chodničky - Veľký okruh

Zobraziť