Mirkovská kosatcová lúka

Mirkovská kosatcová lúka bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1979. Ide o torzo mokradného biotopu Košickej kotliny zachované ako úzka medza obklopená poľnohospodárskou pôdou.
Chránené nálezisko kosatca sibírskeho patrí k vysokohodnotným stabilizačným prvkom v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine poskytuje útočisko aj mnohým iným chráneným druhom rastlín a živočíchov, napr. chrapkáčovi poľnému (Crex crex). Rozloha územia je 11.394m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov spoločenstiev zamokrených lúk západných predhorí Slanských vrchov s bohatým výskytom chránenej rastliny – kosatca sibírskeho (Iris sibirica) v sprievode ďalších charakteristických druhov rastlín na vedecko-výskumné ciele.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Lúka sa nachádza vedľa hlavnej cesty vedúcej z obce Záborske do obce Dubrava.


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kaštieľ Radatice
Kaštieľ Radatice

Neskoroklasicistický kaštieľ Radatice

Zobraziť
Kaštieľ Žipov
Kaštieľ Žipov

Klasicistický kaštieľ Žipov

Zobraziť
Hrad Kysak
Hrad Kysak

Kysacký hrad (alebo Hrad) je miesto, kde sú zvyšky ruín pôvodného hradu v pohorí Čierna ho...

Zobraziť
Jaskyňa Zlá diera
Jaskyňa Zlá diera

Jaskyňa "Zla džura"

Zobraziť