Kaštieľ Petrovany

Areál barokovo-klasicistického kaštieľa s parkom je situovaný v miernom svahu západnej expozície v centrálnej polohe obce Petrovany.
Potomkovia šľachtica Sinka, ktorí v 15. storočí prijali priezvisko "Szentpétery" mali v Petrovanoch svoje kuriálne miesto s dvoma dvormi - nižným pri kostole a vyšným pri ceste smerom ku Prešovu, kde bol aj mlyn. V roku 1756 udelila Mária Terézia Klobušickovcom grófsky titul a v tom istom roku dal vnuk Františka Klobušického Žigmund na mieste Szentpéteryovského renesančného kaštieľa vybudovať nový barokový kaštieľ. Kaštieľ slúžil ako poľovnícke sídlo pre grófske rodiny.Neskôr rôznými predajmi slúžil majiteľom na uskladňovanie tovarov, ako štátny detský domov, či ako ústav pre duševne a telesne chybné deti.
Areál kaštieľa pozostáva z hospodárskeho priestoru, vstupnej časti (nádvoria) a prírodno-krajinárskej dispozície. Vstupná časť (nádvorie) je riešené oválnou plochou zelene s komunikačným objazdom. Oválna trávnatá plocha so symetricky vysadenými ihličnatými drevinami má priečnu kompozičnú os orientovanú na hlavný vstup do kaštieľa. Severozápadne od hlavnej budovy kaštieľa je situovaná stavba ľadovne s čitateľným barokovým tvaroslovím. V severozápadnej časti parku je realizovaná novostavba Kláštora sestier dominikánok so sadovou úpravou exteriérov.
Prírodno-krajinársky park vznikol pri barokovo-klasicistickom kaštieli z roku 1756 na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia. V dobe svojho vzniku to bola rozsiahlejšia dispozícia, ktorá bola redukovaná zmenou funkčného využitia objektov, kedy sa areál uzavrel a okrajové partie boli rozparcelované. Pôvodne bola stará stavba ohradená ochranným valom - vodnou priekopou, ktorú dal gróf Klobušický zasypať a ponechal len malý rybník. Dobudované boli ďalšie hospodárske, prevádzkové objekty a vrátnica. Park tvorí jednotný komplex s areálom kaštieľa, kde vzájomná väzba architektonického a sadovníckeho diela vytvára integrálny celok.

Zdroj: Obec Petrovany

Foto: Kastiel Petrovany FB

Ako sa sem dostanete

Informácie

Kontakt:
Kaštieľ Petrovany
Petrovany 114
08253 Petrovany
tel: 0950 835 085
www.kastielpetrovany.sk
mail:info@kastielpetrovany.sk

Kaštieľ nie je voľne prístupný, preto v prípade záujmu o návštevu odporúčame kontaktovať správcu a dohodnúť si prehliadku.


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Soľnohrad
Soľnohrad

Najrozmanitejší hrad - Soľnohrad známy aj ako Zbojnícky hrad.

Zobraziť
Kaplnka sv. Kunhuty Veľký Šariš
Kaplnka sv. Kunhuty Veľký Šariš

Neskorogotická jednoloďová kaplnka s polygonálnym záverom presbytéria a západnou strešnou...

Zobraziť
Raslavkameň - Abranovce
Raslavkameň - Abranovce

Mystické miesto - Raslavkameň

Zobraziť
Mauzoleum Alberta Bujanovicsa Uzovce
Mauzoleum Alberta Bujanovicsa Uzovce

Mauzóleum rodiny Bujanovics

Zobraziť