Mesto Prešov

Mesto Prešov

Najstaršie kráľovské mesto, mesto západnej a východnej kultúry, mesto soli, metropola regiónu Šariš, tretie najväčšie mesto na Slovensku to je Eperjes, Eperies, Presachaum, Prjašiv, Preszow, Fragopolis, či Eperiessinum, jednoducho Prešov.

Mesto Prešov leží na sútoku riek Torysa a Sekčov v severnej časti Košickej kotliny, do ktorej zo západu  zasahuje Šarišská vrchovina. Z juhozápadu mesto obklopujú Slanské vrchy. Nachádza sa presne na 49-tej rovnobežke, čo ho pomyselne spája napríklad s Českými  Budějovicami, nemeckým Regensburgom,  severoparížskym predmestím Roissy, kanadským ostrovom Newfoundland či ukrajinskými mestami Severodoneck, Rubižne, či Kaluš.

Oficiálna história mesta Prešov sa začala písať v roku 1247, kedy sa spomína v listine kráľa Bela IV. V 13. storočí bolo územie výrazne zasiahnuté nemeckým osídľovaním a spolu s jeho výhodnou polohou na križovatke významných obchodných ciest urýchlilo jeho premenu z vidieckeho sídla na mesto. Do tohto predmestského obdobia siaha pôvod jednej z najvýznamnejších historických dominánt Prešova Konkatedrály sv. Mikuláša, kedy stál na tomto mieste kostol nemeckej osady. Jej výstavba sa datuje k roku 1347.  Je najstaršou budovou a jedinou zachovanou gotickou sakrálnou stavbou v meste. Po udelení mestských výsad v roku 1374 sa z neho stalo slobodné kráľovské mesto. Významný hospodársky rozkvet zaznamenalo mesto v 14. a 15. storočí, čo sa odzrkadlilo aj na honosnej architektúre meštianskych domov, ktorých zástavba sa v centre mesta zachovala dodnes. Budova jedného z nich bola začiatkom 16. storočia prebudovaná na mestskú vináreň a v 17. storočí sa do budovy presťahovala mestská radnica. Zakončuje ju jedna z najstarších pamiatok v meste – gotická Caraffova väznica, s typickým historickým vzhľadom, ktorá v súčasnosti slúži ako galéria. Vysokú úroveň vzdelania z tohto obdobia dosvedčuje história Starej mestskej školy. Jej vývoj možno z archívnych prameňov sledovať od začiatku 15. storočia.

V 14. storočí sa mesto vybudovaním hradieb zmenilo na pevnosť. Pôvodnou súčasťou mestského opevnenia bola aj nenápadná starobylá prešovská stavba známa ako Kumšt. Po prebudovaní na vodnú vežu zásobovala vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici až do výstavby mestského vodovodu začiatkom 20. storočia. Patrí medzi unikátne technické a historické pamiatky v rámci strednej Európy.

Reformácia zasiahla aj mesto Prešov a ovplyvnila jeho ďalší vývoj predovšetkým v oblasti vzdelávania. Najvýznamnejšou pamiatkou na protestantské školstvo na Slovensku je Evanjelické kolégium, ktoré v prvej polovici 19. storočia vyrástlo na jednu z najvýznamnejších vyšších škôl v celom Uhorsku. Jej najkrajšia miestnosť je univerzitná kolegiálna knižnica, ktorá obsahuje viac ako 40-tisíc diel. V období reformácie bol v Prešove postavený aj jeden z mála protestantských kostolov – renesančný chrám Sv. Trojice s barokovým organom z roku 1642.

História Prešova bola počas 17. a 18. storočia okrem iného poznačená stavovskými povstaniami a morovou epidémiou. Smutnou udalosťou boli Prešovské jatky, počas ktorých generál Caraffa odsúdil dvadsať významných mešťanov, ktorých v roku 1687 postupne mučili a popravili. Na ich pamiatku bol postavený na nároží evanjelického kolégia pomník s pamätnou tabuľou s menami popravených. Morovú epidémiu z prelomu 17. a 18. storočia pripomína baroková fontána Immaculata postavená na pamiatku obetí v roku 1751.

Po týchto udalostiach sa mesto dostalo späť do starých koľají a začalo sa hospodársky vzmáhať a prosperovať aj vďaka výrobe soli v obci Solivar, ktorý je dnes miestnou časťou Prešova. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Charakter mesta výrazne formovali jeho obyvatelia rozličných národností a konfesií. Svedčia o tom rozmanité kultúrne aj sakrálne pamiatky na území mesta. Majestátny františkánsky Kostol sv. Jozefa spojený na severnej strane s kláštorom postavila okolo roku 1380 na mieste pôvodného kostola rehoľa karmelitánov. Pôvodne gotický kostol bol prestavaný v druhej polovici 17. storočia a na prvý pohľad púta pozornosť pôsobivým dvojvežovým barokovým priečelím. Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa začali stavať v roku 1429 na mieste pôvodnej kaplnky pri mestskej nemocnici. V 17. storočí bol k nemu pripojený minoritský kláštor, z ktorého vznikol výstavný biskupský palác s klasicisticky upraveným priečelím.  V Prešove bol v roku 1950 postavený aj pravoslávny chrám sv. Alexandra Nevského, ktorý je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej ruskej architektúry s piatimi cibuľovitými kupolami. V meste sa zachovala tiež nádherná židovská synagóga postavená v roku 1898 v maurskom štýle s viacerými orientalizujúcimi prvkami. Milovníkov umenia pritiahnu aj rozmanité architektonické štýly historických budov, medzi ktoré patrí výstavná secesná budova Bosákovej banky z roku 1924 postavená na rohu Hlavnej a Levočskej ulice, rokokovo-klasicistická budova župného domu alebo skvost mestskej renesančnej architektúry Rákociho palác, ktorý dal na konci 16. storočia postaviť sedmohradské knieža Žigmund Rákoci.

Prešov, metropola regiónu Šariš, tretie najväčšie mesto na Slovensku. Je jediným miestom na Slovensku, cez ktoré prechádza 49. rovnobežka.

Má mnoho ďalších prívlastkov, ako Atény nad Torysou, Slovenský Seattle, Malá Viedeň, ale to, čo ho skutočne robí krásnym, sú jeho obyvatelia a početní študenti. Pri potulkách mestom zablúďme do uličiek, na námestia či do parkov, nechajte na seba dýchať časy bohatej mestskej histórie a v myšlienkach sa vráťte k osudom a udalostiam dávnych storočí. Historické centrum mesta, najmä v letných dňoch, využite na príjemné posedenie pri káve.