Hanigovský - Nový hrad

Doba vzniku hradu je nejasná. Prispeli k tomu aj falzifikáty stredovekých falšovateľov listín, ktorí počiatky hanigovského "Nového hradu" posunuli už do roku 1209. Názov hradu sa uvádza v roku 1411 ako castrum Wywar (Nový hrad), čo svedčí o skutočnosti, že pred týmto hradom tu musel stáť starší hrad. Ten bol pôvodne postavený z dreva a dal ho vystavať šľachtic Mikčo. V roku 1342 požiadal kráľa Ľudovíta I. o povolenie prestavať hrad na kamenný. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že Nový hrad sa nachádza v Uhorskom pohraničí s Poľskom a Ruskom a prestavbou by sa upevnilo pohraničné pásmo kráľovstva. Kráľ žiadosť rešpektoval a hrad bol prestavaný. Pravdepodobne týmto činom hrad nadobudol meno "Nový". Iné pramene však uvádzajú, že meno "Nový hrad" vzniklo v porovnaní so starším hradom Šariš, ako stoličným župným hradom. Kamenný hrad mal pôdorys obdĺžnika, o rozmeroch približne 55 x 20 metrov. Celé priestranstvo obklopovalo hradobné opevnenie. Palác mal obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 14,7 x 6 metre a bol dvojpodlažný. Opevnenie nádvoria bolo prispôsobené k prístupovej komunikácií, ktorá vstupovala do nádvoria z južnej strany 2,5 metra širokou bránou zabezpečenou strážnou vežou. V opevnení boli vytesané lôžka pre delá, hrad chránili aj strieľne od jeho prístupnejšej strany. Hradný komplex chránilo predbránie so vstupnou bránou. Na nádvorí boli hospodárske budovy a iné stavby, pravdepodobne drevené, pretože po požiari nezostali po nich žiadne stopy.
Uvádzané objekty sú v interiéri hradu dodnes identifikovateľné. Interiér paláca je až po parapety prízemných okien zasypaný suťou. Opevnenie sa niekde zachovalo aj do výšky 2 až 3 metre a vidno aj lôžka pre delá. Hrad je v literatúre uvádzaný ako zaniknutý, no zachoval sa vo svojej stredovekej podobe.
Hanigovský hrad je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Hrad sa nachádza nad obcou Hanigovce pri Sabinove, krytý medzi kopcami bočnej rázsochy pohoria Čergov, na najvýchodnejšom výbežku bradlového pásma, prístupný z obcí Hanigovce a Ľutina. Výstupová trasa po zelenej značke do sedla pod hradom trvá vyše hodiny, zo sedla po žltej ďalších 15 minút až na hrad. Trasa začína pár metrov pod autobusovou zastávkou, stúpa pomedzi domy, zatáča sa doprava a pokračuje miernym stúpaním po lúkach až do lesa.

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Masív a Rozhľadňa Balažka
Masív a Rozhľadňa Balažka

Najkrajší výhľad na mesto Lipany a okolie z vyhliadkovej veže.

Zobraziť
Centrum ľudovej kultúry Krivany
Centrum ľudovej kultúry Krivany

Dedičstvo našich otcov očami Jána Lazorika

Zobraziť
Lipa malolista
Lipa malolista

Nádherný prírodný útvar - Strom roka 2011

Zobraziť
Kaštieľ Krivany
Kaštieľ Krivany

Renesančný kaštieľ Krivany

Zobraziť