Lipany a okolie

Lipany a okolie

Mesto siedmich líp, kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu, to je mesto Lipany.

Mesto Lipany sa rozprestiera medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy. 

Prvýkrát sa mesto Lipany spomína v listinách zo začiatku 14. storočia, keď sa lipiansky farár Henrich zúčastnil ako člen delegácie „Fraternity hornotorysských plebánov“ rokovania s ostrihomským arcibiskupom Tomášom v Levoči. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1312, kedy Lipany patrili k panstvu Kamenica. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj ako symbol Slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta v rôzných rečových variantoch "de Septem Thiliis", !Siebenlinden či "Hétháras". Dodnes má mesto vo svojom erbe sedem symbolických líp. Lipany mali výhodnú polohu na starej obchodnej ceste z Potisia do Poľska a boli poddanským subjektom kamenického hradného panstva. V 16. storočí patrili medzi najväčšie šarišské mestečká. V roku 1880 mestečko postihol veľký požiar a spolu s pretrvávajúcim vysťahovalectvom to ovplyvnili jeho demografický vývoj.

V roku 1909 sa Lipany stali sídlom okresu, ktorý bol v roku 1924 premiestnený do Sabinova ( do roku 1960).

Až do päťdesiatych rokov devätnásteho storočia sa obyvatelia venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a drobnému remeslu. V ďalších rokoch tu vzniklo niekoľko priemyselných podnikov, čím sa zmenila sociálna štruktúra mestečka.

Najväčší hospodársky rast zaznamenalo mesto po 2. svetovej vojne. Postupne sa rozvinula textilná a strojárenská výroba a zintenzívnila sa poľnohospodárska výroba. S hospodárskym rastom sa rozvíjalo aj zdravotníctvo a školstvo.

V roku 2012 mesto si pripomenulo 700. výročie svojej prvej písomnej zmienky.