Hrad Kysak

Nad obcou na vrchu Hrad sú ešte aj dnes badateľné zvyšky po stredovekom osídlení. Prvá písomná správa o hrade nad Kysakom pochádza z roku 1335. Hrad patril drienovskej vetve Abovcov a pravdepodobne mal za úlohu strážiť prechod úzkym údolím Hornádu. Postavený bol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. Kedy hrad zanikol, nám nie je známe. No najskôr niekedy koncom 15. storočia po vymretí rodu, hrad sa stáva kráľovským. Je potrebné spomenúť, že v písomnostiach, ale aj v povedomí ľudu sa často kysacký hrad spája s menom uhorského panovníka Mateja Korvína, ktorý tu často poľoval. V rokoch 1991 – 1993 sa uskutočnil aj archeologický prieskum, všetky nájdené keramické a kovové fragmenty boli odborne zakonzervované a sú predstavované na špecializovaných výstavách. Dnes ešte sú viditeľné zvyšky hradu nad obcou, je možné rozoznať obrysy fortifikácie a obytných častí.
Hrad Kysak je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj: Obec Kysak
Foto: Jozef Kotulič

Ako sa sem dostanete

Informácie

K hradu sa dostanete po lesných cestičkách buď od cintorína alebo od polície (maličký cintorín v lese).


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kysacká jaskyňa
Kysacká jaskyňa

Medzi významnú prírodnú zaujímavosť bezprostredného okolia obce patrí bezpochyby Kysacká j...

Zobraziť
Jánošíková bašta (523 m.n.m.)
Jánošíková bašta (523 m.n.m.)

Jánošíková bašta je skalný vápencový útvar nad dolinou Hornádu nachádzajúci sa západne od...

Zobraziť