Renesančný Šóšovský kaštieľ Hanušovce

Výstavba renesančného Malého kaštieľa sa viaže s rodom Sóosovcov, ktorý získal mestečko už v roku 1346. Kaštieľ bol postavený v roku 1564 ako dvojpodlažná bloková stavba, ktorá v sebe nesie všetky dobové architektonické znaky (dispozíciu, kamenársku a sgrafitovú výzdobu) reprezentačného šľachtického sídla pre pohodlné bývanie zemepána a jeho rodiny. V hlavnom vstupnom otvore sa nachádzal kamenný portál s nápisom v nadpaží SÓOS STEPHANUS – ANO – 1.5.6.4, ktorý bol sekundárne použitý ako schod v záhrade.
V čase protihabsburgských povstaní pribudla v 17. storočí k južnému nárožiu kaštieľa kruhová veža, ktorá mala zvýšiť jeho obranyschopnosť. Malý kaštieľ nadobudol svoju konečnú renesančnú podobu koncom 17. storočia.
Rekonštrukciou objektu Šóšovského kaštieľa (Malého kaštieľa) vznikol nový priestor na kultúrno-spoločenské aktivity, činnosť knižnice, galérie, a malej koncertnej sály.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
Šóšovský kaštieľ (Malý kaštieľ)
Zámocká 150/2
Hanušovce nad Topľou
Kontakt
+421 917 055 797
mskshanusovce@gmail.com

Otváracie hodiny:

Pondelok - Streda 07:00 -15:30 - knižnica je otvorená pre verejnosť
Piatok : 07:00 -12:00
Pred návštevou odporúčame preveriť telefonický resp. mailom otváracie hodiny.

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Židovský cintorín Giraltovce
Židovský cintorín Giraltovce

Židovský cintorín s náhrobnými kameňmi ornamentálne zdobenými z 18 storočia

Zobraziť
Hanušovský viadukt
Hanušovský viadukt

Najväčší železničný most v obluku v strednej Európy.

Zobraziť
Klasicistiský kašiteľ Marháň
Klasicistiský kašiteľ Marháň

Klasicistiský kašiteľ Marháň a hrobka rodiny Dessewffyovcov

Zobraziť
Grófsky park Hanušovce
Grófsky park Hanušovce

Park z 18. storočia pri kaštieli Dessewffyovcov.

Zobraziť