Pamätník padlým v prvej svetovej vojne

Na kamennom podstavci je plastika ležiaceho leva, ktorého tvorcom bol akademický sochár Felix Faragó. Pamätník bol odhalený 25. augusta 1918 ešte pred vznikom prvej ČSR. Vtedy mal lev otočenú hlavu na východ, ale po vzniku prvej ČSR sa jeho poloha zmenila o 180 stupňov symbolicky s hlavou tentokrát na západ. Pri soche je mramorová tabuľa a na nej v maďarskom jazyku nápis, ktorého preklad do slovenčiny je nasledujúci: "Hrdinským synom, ktorí vo svetovej vojne preliali krv, s pocitom vďaky za vyhnanie nepriateľských vojsk.

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Renesančno barokový kaštieľ Haušovce
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce

Renesančno barokový (Veľký) kaštieľ Haušovce nad Topľou.

Zobraziť
Zvonica Hanušovce
Zvonica Hanušovce

Renesančná zvonica Hanušovce

Zobraziť
Hrad Medzianky
Hrad Medzianky

Strážny hrad Medzianky so strategickou polohou

Zobraziť
Grófsky park Hanušovce
Grófsky park Hanušovce

Park z 18. storočia pri kaštieli Dessewffyovcov.

Zobraziť