Pamätník padlým v prvej svetovej vojne

Na kamennom podstavci je plastika ležiaceho leva, ktorého tvorcom bol akademický sochár Felix Faragó. Pamätník bol odhalený 25. augusta 1918 ešte pred vznikom prvej ČSR. Vtedy mal lev otočenú hlavu na východ, ale po vzniku prvej ČSR sa jeho poloha zmenila o 180 stupňov symbolicky s hlavou tentokrát na západ. Pri soche je mramorová tabuľa a na nej v maďarskom jazyku nápis, ktorého preklad do slovenčiny je nasledujúci: "Hrdinským synom, ktorí vo svetovej vojne preliali krv, s pocitom vďaky za vyhnanie nepriateľských vojsk.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Mestský úrad Giraltovce
Dukelská 75/77
087 01 Giraltovce
Kontakt:
 (+421) 54  732 24 47


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kaštieľ Marhaň
Kaštieľ Marhaň

Klasicistický kaštieľ Marhaň a hrobka rodiny Dessewffyovcov

Zobraziť
Grófsky park Hanušovce
Grófsky park Hanušovce

Park z 18. storočia pri kaštieli Dessewffyovcov.

Zobraziť
Dom správu Šóšovského kaštieľa
Dom správu Šóšovského kaštieľa

Neskorogotický dom správcu kaštieľa

Zobraziť
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť