Hrad Medzianky

Strážny hrad Medzianky sa týči vo výške (382m n. m.)asi 1 kilometer severovýchodne od rovnomennej obce na vyvýšenom skalnom výbežku.  Prvá písomná správa o Medziankach je z roku 1248. V období feudalizmu patrila obec pod panstvo Šarišského hradu. V minulosti slúžil hrad ako strážny hrad – jedným z dôvodov bol aj úžasný výhľad na susedné hrady Kapušany a Šariš, Slanské vrchy či Hanušovce nad Topľou. Aj preto sa Medziansky hrádok výborne uplatnil v signálnom systéme. Strážil dôležitý komunikačný spoj zo Zemplína do Šariša.
Hrádok postavili pravdepodobne rytieri johaniti, ktorí mali v neďalekých Hanušovciach nad Topľou svoj kláštor. Najväčší rozkvet hradu a života v Medziankach spadá do poslednej tretiny 13. storočia. Roku 1332 sa už spomína nový zemepán a majiteľ hradu Demeter z rodu Abovcov. Od 15. storočia sa správy o hrade postupne strácajú. Ešte v polovici 15. storočia zrejme opustený objekt využili bratrícke vojská pod velením Jána Talafúza, no nedostatok miesta ich prinútil hrad opustiť v roku 1460 a pravdepodobne vybudovali pevnosť nazývanú „Zadná hura“, nad dnešným Chmeľovom. Zaniknutie hradu majú na svedomí pravdepodobne vnútropolitické  boje. Poloha hradu však bola strategicky veľmi výhodná. Dovoľoval účinne kontrolovať cestu vedúcu pod ním na západ do Prešovskej kotliny, ako aj hlavnú komunikáciu údolím Tople na Bardejov a cez Karpaty do Poľska. Navyše vizuálne spojenie s neďalekými Kapušanmi a Šarišským hradom umožňovalo vzájomnú signalizáciu a v dôsledku toho je pravdepodobné začlenenie hradu do systému obrany stredovekého uhorského štátu. O vynikajúcom situovaní hradu okrem iného svedčí aj využitie polohy na vojenskú pozorovateľňu ešte na sklonku druhej svetovej vojny. Hrad bol jednodielneho obdĺžnikového pôdorysu (36 x 13 – 15m) a rámovala ho mocná hradba hrubá 2 až 2,7m. Integrálnou časťou hradu bola hranolová veža (8,5 x 8m). Na nádvorí bola do skaly vyhĺbená 6m hlboká cisterna. Do fortifikačného systému patrí aj valové opevnenie a priekopa. V súčasnosti je časť hrádku konzervovaná.
Hrad Šariš je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Foto: Obec Medzianky, Ing. Jozef Kotulič

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Židovský cintorín Giraltovce
Židovský cintorín Giraltovce

Židovský cintorín s náhrobnými kameňmi ornamentálne zdobenými z 18 storočia

Zobraziť
Šóšovský kaštieľ Hanušovce nad Topľou
Šóšovský kaštieľ Hanušovce nad Topľou

Renesančný "Malý" Šóšovský kaštieľ Hanušovce nad Topľou

Zobraziť
600 ročný dub v Giraltovciach
600 ročný dub v Giraltovciach

Dub Letný s celoslovenským významom.

Zobraziť
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť