Hanušovský viadukt

Cez rieku Topľa bol v I. tretine 19. storočia postavený drevený „grodzinský“ most, mohutné majstrovské dielo s dĺžkou 90 metrov. Most bol zničený koncom 2. svetovej vojny. A tu sa začína písať história najväčšieho obluku v strednej Európy. Hanušovský viadukt je najdlhší železničný most postavený v oblúku (s polomerom 350 m) nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Skladá sa z jedného klenutého otvoru a deviatich otvorov s priehradovou oceľovou konštrukciou. Vybudovali ho ako súčasť päťdesiatkilometrovej trate z Prešova do Strážskeho a bol súčasťou štyroch železničných viaduktov v celkovej dĺžke 946,92 metra.Trať bola veľmi dôležitá, pretože do uvedeného dátumu Zemplín mal železničné spojenie len cez územie Maďarska tzv. peážnou traťou. Hanušovský viadukt je postavený z 9 oceľových priehradových mostových konštrukcií a betónových pilierov obložených riadkovým murivom. Mostovky boli kedysi vyložené dubovými doskami, neskôr nahradené ryhovanými plechmi. Koľaj je na viadukte nad terénom v najvyššej výške 40 m. Niveleta železnice stúpa 10 ‰. a základy  pilierov sú vraj tak hlboko, ako je výška pilierov nad zemou. V katastrálnom území mesta ležia ešte ďalšie štyri mostne objekty, jeden nad údolím „Hrabovec“ , druhý ihneď za železničnou stanicou v údolí „Hlibovec“ a ďalšie medzi zastávkou Bystré a výhybňou Pavlovce,  pričom všetky patria medzi národné kultúrne pamiatky.

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

600 ročný dub v Giraltovciach
600 ročný dub v Giraltovciach

Dub Letný s celoslovenským významom.

Zobraziť
Hrad Medzianky
Hrad Medzianky

Strážny hrad Medzianky so strategickou polohou

Zobraziť
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce

Renesančno barokový (Veľký) kaštieľ Haušovce nad Topľou.

Zobraziť
Barokovo - klasicistický kaštieľ Girlatovce
Barokovo - klasicistický kaštieľ Girlatovce

Vzácny barokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia.

Zobraziť