Hanušovský viadukt

Cez rieku Topľa bol v I. tretine 19. storočia postavený drevený „grodzinský“ most, mohutné majstrovské dielo s dĺžkou 90 metrov. Most bol zničený koncom 2. svetovej vojny. A tu sa začína písať história najväčšieho obluku v strednej Európy. Hanušovský viadukt je najdlhší železničný most postavený v oblúku (s polomerom 350 m) nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Skladá sa z jedného klenutého otvoru a deviatich otvorov s priehradovou oceľovou konštrukciou. Vybudovali ho ako súčasť päťdesiatkilometrovej trate z Prešova do Strážskeho a bol súčasťou štyroch železničných viaduktov v celkovej dĺžke 946,92 metra.Trať bola veľmi dôležitá, pretože do uvedeného dátumu Zemplín mal železničné spojenie len cez územie Maďarska tzv. peážnou traťou. Hanušovský viadukt je postavený z 9 oceľových priehradových mostových konštrukcií a betónových pilierov obložených riadkovým murivom. Mostovky boli kedysi vyložené dubovými doskami, neskôr nahradené ryhovanými plechmi. Koľaj je na viadukte nad terénom v najvyššej výške 40 m. Niveleta železnice stúpa 10 ‰. a základy  pilierov sú vraj tak hlboko, ako je výška pilierov nad zemou. V katastrálnom území mesta ležia ešte ďalšie štyri mostne objekty, jeden nad údolím „Hrabovec“ , druhý ihneď za železničnou stanicou v údolí „Hlibovec“ a ďalšie medzi zastávkou Bystré a výhybňou Pavlovce,  pričom všetky patria medzi národné kultúrne pamiatky.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Bez záruky: Môžete sa prejsť po lavičke popod koľaje. Tá je však v oblúku naklonená bokom, preto je na mieste ostražitosť.


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Hrad Medzianky
Hrad Medzianky

Strážny hrad Medzianky so strategickou polohou.

Zobraziť
600 ročný dub v Giraltovciach
600 ročný dub v Giraltovciach

Dub Letný s celoslovenským významom.

Zobraziť
Kaštieľ Marhaň
Kaštieľ Marhaň

Klasicistický kaštieľ Marhaň a hrobka rodiny Dessewffyovcov

Zobraziť