Grófsky park Hanušovce

V polovici 18. storočia bola pri Veľkom kaštieli založená okrasná záhrada s pravidelným členením. Jej najhodnotnejšia úprava sa rozprestierala na terasách pred juhovýchodným priečelím kaštieľa. Terasové usporiadanie vychádzalo z prirodzenej konfigurácie terénu a záhradná architektúra z barokového tvaroslovia. V tejto podobe sa zachovala až do polovice 19.storočia, kedy bola pravidelná záhrada prebudovaná na prírodno-krajinársky park.
V čase 2. svetovej vojny bol v okolí Veľkého kaštieľa vyrúbaný celý smrekový porast a použitý pri výstavbe železničnej trate Prešov-Strážske v rokoch 1939 – 1943. Areál historického parku bol značne poškodený aj tým, že ho novovybudovaná železnica preťala v jeho SZ časti. K ďalšiemu okypteniu parku došlo v povojnových rokoch, keď tu začala výstavba rodinných domov. V roku 2014 bol v areáli tohto parku vybudovaný a pre verejnosť sprístupnený archeopark .

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť
Hanušovský viadukt
Hanušovský viadukt

Najväčší železničný most v obluku v strednej Európy.

Zobraziť
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce

Renesančno barokový (Veľký) kaštieľ Haušovce nad Topľou.

Zobraziť
Dom správu Šóšovského kaštieľa
Dom správu Šóšovského kaštieľa

Neskorogotický dom správcu kaštieľa

Zobraziť