Grófsky park Hanušovce

V polovici 18. storočia bola pri Veľkom kaštieli založená okrasná záhrada s pravidelným členením. Jej najhodnotnejšia úprava sa rozprestierala na terasách pred juhovýchodným priečelím kaštieľa. Terasové usporiadanie vychádzalo z prirodzenej konfigurácie terénu a záhradná architektúra z barokového tvaroslovia. V tejto podobe sa zachovala až do polovice 19.storočia, kedy bola pravidelná záhrada prebudovaná na prírodno-krajinársky park.
V čase 2. svetovej vojny bol v okolí Veľkého kaštieľa vyrúbaný celý smrekový porast a použitý pri výstavbe železničnej trate Prešov-Strážske v rokoch 1939 – 1943. Areál historického parku bol značne poškodený aj tým, že ho novovybudovaná železnica preťala v jeho SZ časti. K ďalšiemu okypteniu parku došlo v povojnových rokoch, keď tu začala výstavba rodinných domov. V roku 2014 bol v areáli tohto parku vybudovaný a pre verejnosť sprístupnený archeopark .

Ako sa sem dostanete

Informácie

Vstup zdarma. V najbližšej dobe bude prebiehať obnova historického parku pri kaštieli Dessewffyovcov. 


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Zvonica Hanušovce
Zvonica Hanušovce

Renesančná zvonica Hanušovce

Zobraziť
Hanušovský viadukt
Hanušovský viadukt

Najväčší železničný most v obluku v strednej Európy.

Zobraziť
Dom správu Šóšovského kaštieľa
Dom správu Šóšovského kaštieľa

Neskorogotický dom správcu kaštieľa

Zobraziť
Kaštieľ Marhaň
Kaštieľ Marhaň

Klasicistický kaštieľ Marhaň a hrobka rodiny Dessewffyovcov

Zobraziť