Barokovo - klasicistický kaštieľ Girlatovce

Barokovo-klasicistický kaštieľ je  z 18. storočia. Postvila ho rodina Šemšeiovcov. Jednopodlažná bloková stavba s asymetrickým osovým usporiadaním na hlavnom priečelí má nad vchodom do budovy a nad niektorými oknami klenby. Kaštieľ má manzardovú strechu. Jeho zariadenie s okolitým parkom už veľa rokov slúži pre potreby zdravotníctva. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami, pruské a zrkadlové klenby.

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Renesančno barokový kaštieľ Haušovce
Renesančno barokový kaštieľ Haušovce

Renesančno barokový (Veľký) kaštieľ Haušovce nad Topľou.

Zobraziť
Zvonica Hanušovce
Zvonica Hanušovce

Renesančná zvonica Hanušovce

Zobraziť
Grófsky park Hanušovce
Grófsky park Hanušovce

Park z 18. storočia pri kaštieli Dessewffyovcov.

Zobraziť
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Zobraziť