Hanušovce nad Topľou a okolie

Hanušovce nad Topľou a okolie

Mestečko, ktoré Vám okrem dvoch kaštieľov ponúka jedinečnosť v podobe viaduktu a vstupnú bránu do krásne okolitej prírody.

Mestečko Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Jeho územie je súčasťou Beskydského predhoria a  Hanušovskej pahorkatiny, okrajovo zasahujú aj Slánske vrchy, ktoré sa tiahnú na juhozápad od mesta.

V Hanušovciach nad Topľou sa nachádzajú vzácne historicko-architektonické a historicko-technické pamiatky, z nich na úvod spomenieme aspoň ranogotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, renesančno-barokový kaštieľ rodiny Dežöfiovcov a sériu štyroch viaduktov z rokov 1939-1943, z ktorých najväčší sa klenie priamo nad Hanušovcami, je vybudovaný v oblúku a v čase svojho vzniku patril k najväčším v strednej Európe.

Všetkých návštevníkov mesta rado uvíta vlastivedné múzeum so svojimi stálymi expozíciami, príležitostnými výstavami i archeoparkom.

Okolie mesta je zaujímavé tak z prírodovedného, turistického, hubárskeho ako aj rekreačno-športového pohľadu. V neposlednom rade je tu najmä v letnom období tiež možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia.