Regetovské rašelinisko

NPR Regetovské rašelinisko sa rozprestiera neďaleko obce Regetovka, na úpätí vrchu Paledovka v pohorí Busov, približne vo výšea 520 - 550 metrov nad morom. Na ploche 2,55 hektára predstavuje vzácny rašelinno- slatinný biotop. Nachádza sa v zamokrenej zníženine, miestne zvanej Stav, ktorú podmáčavajú potôčiky, stekajúce po flyšových súvrstviach. Najmokrejšia časť, súvisle porastená rašeliníkom, sa nachádza v strede zníženiny. Je porastená typickými skupinami krovín, ktorým dominuje jelša lepkavá a vŕby. Podľa stupňa zamokrenia sa tu vyvinulo hneď niekoľko typov spoločenstiev, časť z nich bola v minulosti kosená a tak tu vznikli podmienky pre výskyt veľmi vzácnych rastlinných druhov. Lúčnym spoločenstvám dominujú ostrice, z významnejších rastlín tu nájdeme vachtu trojlistú, rosičku mäsožravú, papraď hrebenistú, vstavač májový a skutočným klenotom je veľmi vzácny diablik močiarny. Základ pre tieto druhy vytvárajú spomínané súvislé porasty rašeliníka a machov. Podobné spoločenstvá nemajú na východnom Slovensku obdobu a sú floristickou lokalitou s celoslovenským významom.
Zdroj: KST Bardejov

Foto: regetovka.info

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kaštieľ "Horný" Raslavice
Kaštieľ "Horný" Raslavice

Barokový kaštieľ Raslavice

Zobraziť
Kaštieľ "Dolný" Raslavice
Kaštieľ "Dolný" Raslavice

Klasicistický "Dolný" kaštieľ Raslavice

Zobraziť
Drevený rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov
Drevený rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Drevený rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Zobraziť
Gaboltov - kostol sv.Vojtecha
Gaboltov - kostol sv.Vojtecha

Gaboltov - kostol sv. Vojtecha súčasť slovenskej mariánskej cesty.

Zobraziť