Pamätník holokaustu

Pamätník  vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacich prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Pamätník bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie a umožnil návštevníkom spoznať pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity.
 Na 14 tabuliach v tvare náhrobných kameňov je zobrazených 3 381 mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. Jednotlivé rodiny sú zoradené abecedne v nasledujúcom poradí: otec, matka, deti alebo iní rodinní príslušníci, ktorí zahynuli. Menné zoznamy obetí sú prejavom úcty voči židovskej komunite, ktorú spoluvytvárali, a zároveň voči rodinám, ktorých boli súčasťou. Svetlá na vrcholoch 2 tabúľ symbolizujú večné svetlo v synagógach (hebr. Ner Tamid) a svetlo sviečky zapálenej na výročie úmrtia blízkeho (hebr. Ner Neshama). Štíty na 12 tabuliach zdobia mená kmeňov izraelského národa. V pamätníku sú 2 zo 14 tabúľ poloprázdne. Určené sú pre približne 900 mien, ktoré budú pridané až vtedy, keď ich osud potvrdia potomkovia, príbuzní alebo nový výskum. Verš „Každý človek má svoje meno“, ktorý pochádza z básne izraelskej poetky Zeldy, sa týči nad tabuľami s menami obetí. Je napísaný v troch jazykoch a pripomína, že všetky mená patria skutočným ľuďom. Nie sú to iba čísla alebo štatistiky. Umelecké Dielo „Dávidova hviezda“ pozostáva z 2 častí, ktoré majú tvar trojuholníka. Do spodného podstavca vyrobeného z miestneho kameňa je vsadená oceľová platňa, na ktorej sú slová „Nikdy viac“. Monument je umiestnený na pôvodných železničných koľajniciach, ktoré symbolizujú deportácie židov z bardejovskej železničnej stanice na miesta, odkiaľ sa väčšina z nich nevrátila. Jednotlivé tabule približujú príbeh židovskej komunity a jedna z tabúľ je venovaná Spravodlivým z Bardejova – ľuďom, ktorí napriek ohrozeniu vlastného života pomáhali židom počas holokaustu. Vonkajšie steny stvárňujú staré domy, kde bývali židia pred deportáciami a ktoré boli neskôr zbúrané. Dodnes sa zachovala len jedna pôvodná stena.

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Kaštieľ Hertník
Kaštieľ Hertník

Renesančný kaštieľ Hertník

Zobraziť
Mestská radnica Bardejov
Mestská radnica Bardejov

Renesančná mestská radnica Bardejov

Zobraziť
Radničné námestie mesta Bardejov
Radničné námestie mesta Bardejov

Radničné námestie 

Zobraziť
Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskievy, Vyšná Polianka
Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskievy, Vyšná Polianka

Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskievy, Vyšná Polianka

Zobraziť