Gaboltov - kostol sv.Vojtecha

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou.
Obec Gaboltov leží v severovýchodnej časti Slovenska 15 km severozápadne od Bardejova v údolí potoka Kamenec pod vrchom zvaným Busov. Asi 3 km od obce prebieha slovensko – poľská štátna hranica.
Vznik terajšieho farského kostola sv. Vojtecha sa datuje do roku 1370. Prvá písomná zmienka o gaboltovskom farárovi Mikulášovi je z roku 1439. Najstaršou písomnou správou o kostole je opis Makovického panstva z roku 1492. Pri súpise dedín na panstve sa spomína aj Gaboltov s kamenným kostolom, s drevenou vežou a cintorínom. Kostol bol postavený v gotickom slohu, neskôr bola dostavaná kamenná veža a prebehli ďalšie stavebné úpravy. Po reformácii, začiatkom 17. stor., pôsobili v Gaboltove istý čas evanjelickí farári, od polovice 17. stor. znova katolícki, medzi nimi aj františkáni. Po založení Bratstva Panny Márie Škapuliarskej v r. 1706, ktoré je pripojené k arcibratstvu v Ríme, sa Gaboltov stáva pútnickým miestom a kostol cieľom mnohých pútnikov.
S Gaboltovom je spojená úcta k sv. Vojtechovi, českému biskupovi a mučeníkovi, ktorý sa tu podľa tradície zastavil so svojim sprievodom a požehnal prameň, z ktorého sa napil. Tento prameň sa nachádza v blízkosti kostola. Sv. Vojtecha. Kult patróna a úcta k nemu sú v Gaboltove silne zakorenené, o čom svedčí kaplnka sv. Vojtecha nad kostolom, erb obce a pečať gaboltovskej fary.
Dedina Gaboltov je súčasťou Slovenskej mariánskej cesty a je pútnickou cyklomagistrálou, spájajúca významné mariánske pútnické miesta na Slovensku. tá začína v Gaboltove neďaleko Bardejova a dvojicou trás smeruje k šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Etapy púte sú dve: severná a južná, pričom východiskový bod v oboch prípadoch je dedinka Gaboltov a jej kostol sv. Vojtecha. Južná trasa a 1 etapa zahŕňa v regióne Šariš - kostoly v Bardejove, Giraltovciach a Prešove. Celá trasa pútnickej cesty je navrhnutá ako veniec miest spojených s mariánskou úctou. Putovanie prináša aj spoznávanie krás Slovenska a rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti pútnika.

zdroj: http://www.gaboltov.rimkat.sk/ 

foto: Mgr. Jozef Kotulič, CBS

Ako sa sem dostanete


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Hrad Zborov
Hrad Zborov

Zborovský hrad

Zobraziť
Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka
Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Zobraziť
Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele
Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele

Zobraziť
Regetovka - Ski Regetovka
Regetovka - Ski Regetovka

Regetovka - Stebnícka Huta

Zobraziť