Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele

Gréckokatolícky drevený chrám sv. biskupa Mikuláša sa považuje za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov na našom území. Bol postavený v roku 1775. V čase druhej svetovej vojny bola dedinka Zboj v centre najväčších bojov a bola veľmi zničená, podobne ako aj drevená cerkov. Aj keď bola neskôr opravená, miestny obyvatelia si postupom času postavili murovaný chrám a pôvodný drevený bol v roku 1967 rozobraný, prenesený a opätovne postavený v Bardejovských Kúpeľoch.
Stavba dreveného chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami a troma krížmi. Chrám má zrubovú konštrukciu, veža a prístrešok stĺpovú konštrukciu. Vstup je zo západnej strany. Strechy sú pyramidálne, pokryté šindľom, nad svätyňou je vytvorený kruhový tvar. Nad hlavnou vežou je strieška namiesto cibule, kónus a trojramenný jednoduchý kríž. Nad loďou a svätyňou je podobné ukončenie.
V chráme je jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. stor. Má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom, cárske dvere sú dvojkrídlové. Je na nich šesť medailónov so štyrmi evanjelistami a dva medailóny Zvestovania. Prvý,miestny, rad obsahuje štyri hlavné ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Troch hierarchov (sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Naziánskeho). Druhý rad obsahuje ikony sviatkov, kde uprostred radu je Posledná večera. Tretí rad apoštolov má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov je rozmiestnený v dvanástich medailónoch, usporiadaných do troch poloblúkov. Vrch ikonostasu tvorí Kalvária s Ukrižovaným Kristom zo 17. stor., po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom, avšak atypicky na opačných stranách.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Chrám bol prenesený v roku 1967 do Bardejovských Kúpeľov, do skanzenu !

Kontakt:
Šarišské múzeum
Skanzen Bardejovské Kúpele
tel.: 054/4722072

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: OOCR region Šariš Bardejov, obec Zboj

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Rozhľadňa pri Kráľovej studni 773 m n. m.
Rozhľadňa pri Kráľovej studni 773 m n. m.

Rozhľadňa troch kráľov

Zobraziť
Mestská radnica Bardejov
Mestská radnica Bardejov

Renesančná mestská radnica Bardejov

Zobraziť
Bardejovské meštianske domy
Bardejovské meštianske domy

Meštianske domy na Radničnom námestí.

Zobraziť
Lekarský singletrack Herkules
Lekarský singletrack Herkules

Turistický singletrack Herkules pre cyklistov i peších

Zobraziť