Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala, Frička

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred dediny v roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval aj súčasnú podobu, aj keď prešiel rozsiahlymi úpravami v rokoch 1933 a 1971. Je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s troma krížmi. Chrám je postavený na kamennom základe. Konštrukcia chrámu je zrubová, u veže stĺpová.
Na západnej strane dominuje mohutná veža s priestorom pre tri zvony, pričom vznik najstaršieho z nich sa viaže na rok 1697.
V chráme je z dreva vyhotovený ikonostas, oddeľujúci priestor svätyne a chrámovej lode. Pochádza z 18. a 19. storočia.
Ikonostas má päťradovú architektúru. Prvý - hlavný rad je zložený z týchto ikon: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, patrocinálna ikona sv. archanjela Michala. Druhý rad ikon sú ikony sviatkov, ktoré sú netradične predelené Veraikonom. Nasledujúci tretí rad je tvorený ikonami apoštolov, kde v strede je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv. Piaty rad je umiestnený pod hlavnými ikonami. Tieto štyri ikony zobrazujú udalosti: sv. biskup Mikuláš utišuje more, sv. Anton a Teodósios, Traja hierarchovia, sv. Ján Krstiteľ. Ikonostas je ukončený Ukrižovaním, po stranách s postavami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána.
V rámci ikonostasu sa vynímajú bohato vyrezávané cárske dvere so šiestimi medailónmi, zobrazujúcimi štyroch evanjelistov a výjavy zo Zvestovania. Priestor nad oboma diakonskými dverami je vyplnený ikonou Poslednej večere a ikonou Ukladania Ježiša do hrobu. Maľba stropu svätyne pochádza z 20. stor. Momentálne sa ikonostas nenachádza v chráme z dôvodu rekonštrukcie.

Ako sa sem dostanete

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Petrová 62, 086 02
tel.: 0949 733 387
mobil: 0904 738 004
Bohoslužby: nedeľa: o 7:30 hod., nasledujúci týždeň 9:00 hod., sviatok o 16:30 hod.

Zdroj : web: www.drevenechramy.sk, wikipedia

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Gaboltov - kostol sv.Vojtecha
Gaboltov - kostol sv.Vojtecha

Gaboltov - kostol sv. Vojtecha súčasť slovenskej mariánskej cesty.

Zobraziť
Regetovské rašelinisko
Regetovské rašelinisko

Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko

Zobraziť
Rozhľadňa Žobrák 893 m.n.m
Rozhľadňa Žobrák 893 m.n.m

Dve rozhľadne na sedle Žobrak

Zobraziť
Rozhľadňa pri Kráľovej studni 773 m n. m.
Rozhľadňa pri Kráľovej studni 773 m n. m.

Rozhľadňa troch kráľov

Zobraziť