Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, z obce Mikulášová (Bardejovské Kúpele)

Pôvodný drevený chrám bol neznámeho zasvätenia, postavený v roku 1701. Predpokladá sa, že zrejme v dôsledku požiaru došlo k jeho zničeniu v roku 1727. Následne však už v roku 1730 bol dokončený nový, taktiež drevený chrám, ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, kde až dodnes priťahuje pozornosť návštevníkov.
Zrubová stavba chrámu je osadená na kamennom základe a je trojdielna, trojpriestorová a trojvežová s troma krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Ostatné dve sú cibuľkovitého tvaru. V hlavnej veži sa nachádza jeden zvon. Vchod je v západnej časti a je vedený do predsiene.
Ikonostas má päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Originál pochádza z 18. stor., ale jeho časť sa nachádza v bardejovskom múzeu, pravdepodobne v rozloženom stave. Skelet ikonostasu je pôvodný, rovnako ako cárske dvere, ikony prorokov, Deésis a ikony pod hlavnými ikonami (5. rad). Kópie ikon boli v roku 2005 urobené zo štyroch hlavných ikon, ikon sviatkov a apoštolov. Namiesto správnej patrocinálnej ikony tu bola z neznámych dôvodov ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Ikonostas má dvojkrídlové cárske dvere. Na vrchu je šesť medailónov - štyria evanjelisti a dva medailóny Zvestovania. Namiesto Poslednej večere nad nimi je Mandylion. Prvý, hlavný rad pozostáva z ikon sv. Mikuláša biskupa, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ako posledná je chybná ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky . Správne by tam mala byť ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý rad obsahuje znázornenie sviatkov. Tretí rad je rad apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom, sv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny, vždy s dvoma postavami prorokov. Uprostred je trojramenný kríž. Piaty rad pod hlavným radom pozostáva z ikon: kráľ Dávid, Obetovanie Izáka, Judita vo vojenskom tábore Holoferna, Judita zabila Holoferna.
Vo svätyni na prestole je umiestnená ikona chrámového sviatku – Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. stor.
Exteriér chrámu bol úplne zreštaurovaný v roku 2006

Ako sa sem dostanete

Informácie

Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, do skanzenu !

Kontakt :
Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: 054/4746857, 054/4722072
mobil: 0911 912 362
Bohoslužby:
nedeľa: o 9.30 hod., cez týždeň v utorok a štvrtok: o 16.00 hod. cez sviatky: o 16.00 hod.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: OOCR region Šariš Bardejov


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Gaboltov - kostol sv.Vojtecha
Gaboltov - kostol sv.Vojtecha

Gaboltov - kostol sv. Vojtecha súčasť slovenskej mariánskej cesty.

Zobraziť
Kyslíková cesta Mihaľov
Kyslíková cesta Mihaľov

Kyslíková cesta Mihaľov

Zobraziť
Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Tročany
Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Tročany

Drevený chrám východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu

Zobraziť