Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736. Je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“ a bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. V hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Chrámové veže i chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Chrám je obohatený predstavaným zádverím. Z tohto zádveria vedú drevené schody do veže so zvonmi. Kovanie dverí je ešte z obdobia, kedy bol tento drevený chrám postavený.
Oltár vo svätyni má bohostánok pre uchovávanie Eucharistie s ikonou Narodenia našej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, ktorá pochádza z 19. storočia. Na ľavej strane svätyne sa nachádza žertveník pre prípravu obetných darov pre božskú liturgiu so vzácnou ikonou Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorá pochádza z 18. storočia.
Chrám má osobitnú ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú nasledovné ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Cárske dvere majú dve krídla z vyobrazeniami štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni Bohorodičke Márii, vždy Panne. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza, ktorý je v prostriedku tohto radu. Nad ikonou Krista Veľkňaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo.
Nad radom svätých apoštolov je na ikonostase rad starozákonných prorokov. Celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja postavy presvätej Bohorodičky a evanjelistu Jána. Tento ikonostas je ozdobený drevenými vyrezávanými vyobrazeniami rastlín a vinnej révy. Ďalšie ikony a liturgické predmety v drevenom chráme v obci Jedlinka pochádzajú zo 17. a 18. storočia.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: Peter Hollent, Milna Skorupa, Marcel Tribus

Ako sa sem dostanete

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: 054/3810894
mobil: 0944 571 308, 0911 912 362
Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., sviatky 16.45 hod

Aktuálne podujatia


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Hrad Zborov
Hrad Zborov

Zborovský hrad

Zobraziť
Kaštieľ Semsey Demjata
Kaštieľ Semsey Demjata

Barokový kaštieľ Semsey Demjata

Zobraziť
Lesnícky náučný chodník Čierna Mláka
Lesnícky náučný chodník Čierna Mláka

Lesný náučný chodník a rozhľadňa

Zobraziť
Lesná kyslíková dráha Bardejovské Kúpele
Lesná kyslíková dráha Bardejovské Kúpele

Lesná kyslíková dráha Bardejovské Kúpele

Zobraziť