Demjatské kopce - Vápeníky

Demjatské kopce - Vápeníky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Prešov.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Demjata, Veľký Slivník v okr. Prešov v Prešovskom kraji. Predmetom ochrany je teplomilná vegetácia vápencových brál bradlového pásma vo východnej časti Šarišskej vrchoviny s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín a paleontologických nálezov na vedeckovýskumné a náučné ciele. Prírodnú rezerváciu tvoria ju vápencové kopčeky roztrúsené v poľnohospodárskej krajine. Sú súčasťou bradlového pásma a obklopené flyšovými vrchovinami významne zvyšujú diverzitu krajiny. Na výhrevnom podklade sa vyvinuli teplomilné a suchomilné spoločenstvá. Zo vzácnejších drevín tu nájdeme drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris), brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis). Z bylín ľan tenkolistý (Linum tenuifolium), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides) a veternica lesná (Anemone sylvestris). Hadinec červený (Echium rubrum)- panónsky druh, tu má najsevernejšiu lokalitu na Slovensku.

Zdroj/foto: wikipédia, stránky sopsr.sk, obec Demjata

Ako sa sem dostanete

Informácie

Obec Demjata 
Demjata č 129 
082 13 Tulčík 
Tel. č.: 051 / 778 98 13 
E-mail:  obec@obecdemjata.sk


Ďalšie zaujímavé miesta v regióne

Bardejovské meštianske domy
Bardejovské meštianske domy

Meštianske domy na Radničnom námestí.

Zobraziť
Kaštieľ "Horný" Raslavice
Kaštieľ "Horný" Raslavice

Barokový kaštieľ Raslavice

Zobraziť