15. June 2024

Šport

MTB – Slovenský opál

MTB Slovenský opál je jedinečná športová udalosť na horských bicykloch v upätí Slanských vrchov v okolí najvyššieho vrchu Šimonky.  Šimonka s nadmorskou výškou 1 092 m n. m. je najvyšším bodom Slanských vrchov. Z jej vrcholu sa naskytá krásny panoramatický výhľad. Za priaznivých podmienok je možné vidieť dokonca aj Vysoké Tatry či Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách.

Pre účastníkov MTB Slovenský opál sú pripravené trate Harlekýn 45tka (cca 45 km), Oheň trójsky 20tka (cca 20 km), ktoré sú rozdelené do rôznych vekových kategórii a Banský škriatok – detské preteky. Trate vedú po cestných komunikáciách, lesných približovacích cestách, účelových lesných komunikáciách, zvážniciach a chodníkoch.

Pretekári v jednotlivých kategóriách budú odmenení pamätnými trofejami a vecnými cenami od sponzorov podujatia. Odmenení budú prví traja v každej kategórii týchto propozícii získajú najmä pamätnú trofej 4. ročníka MTB Slovenský opál a vecné ceny.

Súčasťou MTB Slovenský opál je aj „FAMILY RIDE“  – nesúťažná kategória určená pre bicykle s cyklovozíkmi alebo nosičmi pre deti. V tejto kategórií prejdú účastníci úsek po cyklochodníku z obce Kokošovce po križovatku s cestou III/3440 a vracať sa budú späť po tej istej trase. Pre štart kategórie je potrebná účasť minimálne 5 účastníkov. Dĺžka trasy je cca 12 km. S účastníkmi pôjde sprievodný jazdec.

Pre náročných športovcov bude pripravená špeciálna horská prémia. Prémia sa bude nachádzať na  trase „Harlekýn 45tka“ , ktorá bude označená v mape trati. Označená bude zvislým značením s textom „Horská prémia“, taktiež bude označená vzdialenosť 300 metrov pred dosiahnutím prémie textom „300m Horská prémia“.

Jednou z ďalších špeciálnych ponúk je  KATEGÓRIA „SÚŤAŽ TÍMOV/KLUBOV“

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť členovia jedného tímu/kolegovia z práce/kamaráti pričom ich zapojenie do tejto kategórie nijak neobmedzuje ich individuálny výsledok na podujatí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je účasť minimálne 3 pretekárov v rovnakom tíme, pod jedným názvom tímu. Vyhodnotenie bude prebiehať súčtom ich konečného umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Tím/klub s najvyšším súčtom umiestnení vyhráva kategóriu. Do súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet pretekárov z klubu/tímu, do súčtu umiestnení sa budú brať len prvé tri najlepšie umiestnenia. Zloženie tímu z pohľadu pohlavia je ľubovoľné, stále platí súčet prvých 3 umiestnení v rámci kategórií.

Najlepšie kluby/tímy budú odmenené pamätnou trofejou.

Vyhodnocujú sa 3 tímy na trase „Harlekýn 45tka“ a 3 tímy na trase „Oheň trójsky 20tka“.

Pri registrácii zadať do poznámky „Súťaž tímov – názov klubu/tímu“

Ďalšou špeciálnou kategóriu je „BONUSOVÁ STOJKA“

Pravidlá: Prekonať označené stúpanie na bicykli bez zosadnutia, resp. bez dotyku nohy so zemou, s traťou. Stúpanie je v dĺžke cca 200 m, bude označený začiatok a aj koniec „Bonusovej stojky“ zvislým značením s textom „ZAČIATOK BONUSOVÁ STOJKA“ a „KONIEC BONUSOVÁ STOJKA“. Každý kto prekoná toto stúpanie bez zosadnutia z bicykla, bude zaradený do žrebovania o vecnú cenu od partnera podujatia.

V mieste štartu bude umiestnený stan s možnosťou základného servisu partnerom podujatia. Odborne spôsobilá osoba, mechanik, zabezpečí základné úkony na Vašich bicykloch v prípade náhlych porúch a nepojazdnosti.

Ak chcete byť súčasťou tejto jedinečnej športovej udalosti je potrebná registrácia. Registrovať sa môžete na ich webovej stránke https://mtbslovenskyopal.sk/.

 

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA:

Registrácia   7:00 – 9:30
Poučenie k dlhej trati 09:50 – 10:00
Štart „Family ride“ 09:30
Štart „Harlekýn 45tka“ 10:00
Poučenie ku krátkej trati 10:20  – 10:30
Štart „Oheň trojský 20tka“ 10:30
„Banský škriatok“ – detské preteky 10:45
Predpokladaný príchod prvého pretekára z dlhej trate 11:59
Predpokladaný príchod prvého pretekára z krátkej trate 11:20
Obed od 11:30
Vyhodnotenie (nie len najrýchlejších) (v závislosti od počtu pretekárov na trati) 15:30 – 16:00
Tombola (po vyhlásení výsledkov) odhad od 16:00

 

 

Event poster

Additional informations

Share: