Hrad Brezovička – zaniknutý

Hrad Brezovička – Hamborek sa nachádza na východnom okraji Levočských vrchov, na vrchole hrebeňa Zámčisko – Várhegy (kóta 806) vybiehajúceho z dlhého chrbta na sever, asi 2 km smerom na juhozápad od obce Brezovička.

Obec Brezovička založili na zákupnom práve v polovici 13. storočia. V r. 1307 tu Berzeviczyovci postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad. Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov) . Kokoš zabil šľachtica Teodora , syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu je v r. 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za “dušspasenie” zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov  bol aj kartuziánsky  kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek) .

S touto skutočnosťou je spojená prvá písomná zmienka o obci a to z r. 1320.

No hrad sa spomína oveľa skôr. Hamborek bol pôvodný názov obce do roku 1948 a bol odvodený od nemeckého “ham” – výbežok a “burg” – hrad, teda v preklade “Hrad na výbežku”. Hrad Brezovička sa v historických prameňoch spomína len dvakrát a to v roku 1316 a 1329. Jeho vznik možno datovať okolo roku 1300 a zánik asi začiatkom druhej polovice 15. storočia.

Zrúcaniny stredovekého hradu z 13.-14.storočia sa nachádzajú v nadmorskej výške 775m. V 15.storočí bol hrádok v rukách bratríkov a v roku 1458 sa ho zmocnil Šebastian z Rozhanoviec. Hrad zanikol pravdepodobne v 2.polovici 15.storočia.

Hrádok mal oválno-eliptický pôdorys. V južnej časti stála veža, po ktorej je dnes viditeľný kráter s priemerom 5,4m. Okrúhla murovaná obranná veža s priemerom asi 5 – 6 metrov, bola z južnej strany chránená valom s dvoma priekopami širokými 14-18m a hlbokými 2,2-3,5m. Z vežou sa predpokladá, že mohol nachádzať ďalší objekt – hradný palác.
Dnes môžete vidieť jadro hradu Brezovička – Hamborek na vrchole kopca široké asi 7 metrov, s dĺžkou asi 40 metrov. Orientácia je sever – juh.

Priamo pred hradom sú ďalšie hradné priekopy a zalomené valy, ktoré chránili boky hradu. Kosákový znížený stupeň z vonkajšej strany koruny valu pravdepodobne uľahčoval priechod prístupovou komunikáciou, ktorá viedla cez prvú priekopu. Jeho násyp sa pripája ku svahu druhého valu.

Hrad je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj:treking.cz
Foto: treking.cz, Ing. Kotulič

Informations

Obec Brezovička
Obecný úrad Brezovička 8
082 74 Brezovica nad Torysou

Tel. č.:+421 51 459 12 35
E-mail: obec@brezovicka.sk, ocubrezovicka@gmail.com

Ako sa dostať k miestu: V obci Brezovička smerujte ku kostolu, kde môžete zaparkovať auto a vydajte sa cestou vľavo, potom  rovnou poľnou cestou smerom k lesu. Asi v polovici poľnej cesty odbočte vľavo a pokračujeme stúpaním hore. Míňať by ste mali kríž  a nakoniec vstup do lesa. Lesná cesta sa stáča a obchádza zalesnený kopček. Hrad je kúsok od lesnej cesty, výrazná hradná priekopa je znakom, že ste na mieste.

Odhadovaný dĺžka a čas : 1 hod. a 30 minút s prevýšením vyše 300 metrov.

Share:

Map

Events in Šariš region

Dobrodružstvo

Saturday, August 10, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany

Rodina, Divadlo, Festival

Sunday, August 11, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany

Festival

Saturday, July 13, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany