Renesančný kaštieľ Záborské

Kastiel Zaborske

Pôvodne renesančný kaštieľ postavili v roku 1614. Stojí v strede obce, na miernom návrší. Prestavali ho v barokovom slohu v roku 1741. Ďalšie úpravy prebehli na začiatku 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova s dvoma nárožnými vežami a úplne barokizovanou fasádou, ktorá mala bohatú výzdobu. Fasáda je členená pilastrami a nadokennými okrídlenými frontónmi. Hlavice pilastrov […]

Rákociho kaštieľ Veľký Šariš – zaniknutý

Kaštieľ bol postavený na ruinách bývalého kláštora augustiniánov a predpokladá sa, že aj zo stavebného materiálu tohto kláštora. Podľa zachovaných tvaroslovných znakov bol postavený niekedy v 17. storočí. V roku 1645 hradné panstvo Šariša získala rodina Rákociovcov. Predtým panstvo vlastnila rodina Peréniovcov, ktorá vlastnila aj hrad Šariš. Z Rákociovcov najznámejším majiteľom bol František Rákoczi II, ktorý bol aj slávnostne […]

Renesančný kaštieľ Brezovička

Brezovicka kastiel

V r. 1307 v obci Brezovička postavil rod Berzeviczyovcov nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad (pravdepodobne v lokalite Zámčisko) , ktorý zanikol v 14.-15. storočí. Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce – Hamburg- od nemeckého “ham”- výbežok, ostroh a “burg”- hrad, teda “Hrad na výbežku”. Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla […]

Secesná kúria Haniska

Secesná kúria z 20. storočia je bloková jednopodlažná dvojtraktová nárožná stavba s malou okrúhlou  vežičkou. Pred vchodom mala pôvodne terasu s balustrádou, nad oknami sú príznačné okrídlené frontóny. Kúria bola už prebudovaná a slúži od roku 1990 ako obecný úrad, knižnica a kultúrna sála. V roku 2020 bola renovovaná a nadväzne k nej realizovaná prístavba […]

Kaštieľ Haniska

Kaštieľ – neskoro-klasicistický solitér je z 2. polovice 19. storočia. Zachovaný je nápis na vnútornej stene pivničného muriva. Udáva sa rok 1894. Je to jednopodlažná bloková trojtraktová stavba, na hlavnom priečelí s výrazne vystupujúcou priebežnou rustikou a nárožnou bosážou. Okná majú segmentové frontóny na konzolách. Na rizalite sú francúzske okná s polkruhovým zakončením. Pridruženými  kaštieľnymi […]

Kaštieľ Brezovica

Brezovica leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov. Obec sa vyvinula na starej ceste vedúcej zo Šariša na Spiš, ktorá sa v pramenných materiáloch označuje jako “via magna” veľká cesta. Po prvý krát sa obec písomne spomína až v roku 1317. Vtedy tu začal vznikať aj hrad, ktorý stavali ako rodinné sídlo rod. […]

Klasicistická kúria Brezovica

Kúria sa datuje ako klasicistická kúria. Stojí v strede obce a bola postavená na základoch stavby sídla Berzevicziovcov. Pôvodne bola kúria obdĺžnikového tvaru, neskôr bola pristavená oválna veža a začiatkom 19. storočia pristavali západnú časť. Na kúrii sa zachoval rodový erb. Prízemná stavba s nápadnou kruhovou nárožnou vežou bola v roku 2000 poškodená požiarom. Z […]

Renesančná kúria Brezovica

Prízemná kúria nepravidelného pôdorysu bola vybudovaná v priebehu 16. – 17. storočia. Archívne správy z tohto obdobia hovoria len o nekonkrétnych kúriách, výstavbu možno datovať podľa architektonických detailov – valené klenby s výsečami a vytiahnutými hrebienkami, kamenný portál s fazetami v ostení či ďalšie kamenné prvky sú typologicky zo 16. storočia. Objekt bol upravovaný v […]

Kaštieľ Tulčík

Obec Tulčík leží v severnej časti okresu Prešov, na juhozápadnom okraji pohoria Nízke Beskydy, v doline riečky Sekčov. Tak ako všetky okolité dediny, bola od 11. storočia majetkom uhorských kráľov, ktorú si králi s tamojším mýtom ponechali. O vlastníctvo tulčíckych majetkov a príjmov od tamojších poddaných aj mýtneho mali v polovici 15. storočia postupne záujem […]

Szirmayov palác Prešov

Szirmayovský kaštieľ – palác Prešov Palác dal postaviť Tomáš Szirmay a menil svoj vzhľad aj majiteľov a tak jeho pôvodný názov postupne upadol do zabudnutia a dnešné generácie ho poznajú buď ako Pravoslávnu bohosloveckú fakultu alebo ako Dom pionierov a mládeže, ľudovo nazývaný aj „piňďak“. Kaštieľ, či palác bol postavený v prvej polovici 18. storočia na okraji mesta Prešov […]

Ranorenesančná kúria Brezovica

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15. storočia, bolo kedysi neuveriteľných 7 kúrií, renesančný kaštieľ zo 17. storočia a nachádzala sa tu aj synagóga. Dnes sa zachovali štyri kúrie, ktoré patria do zoznamu NKP. Ranorenesančná kúria bola postavená v 1.polovici 17.storočia, so zásahmi v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná […]

Hradisko Várhegy – Várheď (Jarovnice/Uzovský Šalgov)

Hradisko Varhegy -Varhed

Praveké hradisko z obdobia neolitu, eneolitu, doby halštatskej a stredoveku. Nachádza sa severozápadne od časti Močidľany na kóte 503,0m, na strmom vrchu Várheď (513 m n.m.), južne od intravilánu obce Uzovský Šalgov, ktoré objavil dr. Jozef Repčák. Samotné hradisko sa nachádza na severozápadnom okraji katastra obce Jarovnice. V odbornej archeologickej spisbe sa poloha Várheď (často aj Várhegy) spája nielen […]