Obec Hermanovce oslava 700. výročia prvej zmienky o obci

Prešov a okolie  Šport  Turistika

29.05.2020 - 31.05.2020


KST Chotárna Hermanovce pri príležitosti 10. výročia založenia klubu a obec Hermanovce pri príležitosti 700. výročia prvej zmienky o obci a 99. rokov od vzniku časopisu Krásy Slovenska

Vás pozývajú na podujatie v prekrásnom prostredí pohoria Bachureň pod Mindžovou

57. STRETNUTIE ČITATEĽOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Klub slovenských turistov- sekcia pešej turistiky
Klub slovenských turistov Chotárna Hermanovce
Klub slovenských turistov Regiónu Prešov
Redakcia časopisu Krásy Slovenska
Obec Hermanovce Partnerstvo Bachureň (obce a podnikatelia pod Bachurňou)

Podujatie sa uskutoční 29.-31.mája 2020 na Mindžovej a v obci Hermanovce. 

Program v Hermanovciach – oficiálne miesto stretnutia

29.mája (sobota)
07:00 – 08:00 hod.– Svätá omša (kostol sv. Alžbety Uhorskej, Hermanovce)
08:00 – 12:00 hod.– výstup a zostup
12:00 – 13:00 hod. – prezentácia, výdaj účastníckych listov, propagačných materiálov, predaj tričiek, odznakov, magnetiek. - prehliadka kaštieľa, pamätná izba prof. Hlaváča
13:00 – 13:30 hod. - Slávnostné otvorenie 57. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, príhovory hostí
13:30 – 14:00 hod.– prezentácia nových kníh vydavateľstva DAJAMA
14.00 – 14:15 hod.– ukončenie podujatia a odovzdanie štafety organizátorom 58. Stret. čitateľov časopisu Krásy Slovenska v roku 2021
14:15 – 17:00 hod.– kultúrny program a zábava s občerstvením

31.mája (nedeľa)
individuálny program účastníkov podujatia (po dohovore možnosť sprevádzania na ponúknutých trasách):
Ponúkané trasy:
- Lačnovský kaňon, Vrátnica, Jaskyňa Zlá diera - roklina Parkaň (s doprovodom), chata Bukvica
- výstup na Bachureň (1081 m), Sľubicu (1129 m), Smrekovicu (1199 m).
- návšteva Spišského hradu, Lipovského hradu, Šarišského hradu
- návšteva mesta Prešov, Sabinov
- návšteva Slovenských opálových baní na Dubníku (po tel. dohovore)
Možnosti ubytovania:
- hotel Canyon Lipovce (110 miest) - kontakt: 0918 040 754
- horská chata Zuzana Lipovce (16 miest) - kontakt: 0905 724 540

Ako sa sem dostanete


Informácie

Informácie o podujatí: www.kst.sk www.kstpo.sk  www.hermanovce.info
Kontakt: 
Florián Valenčin: 0919 399 699
Juraj Fiľakovský: 0907 529 461
oliflorian@gmail.com  jurajfilakovsky@gmail.com

Možnosť zakúpiť si tričko s logom akcie. Viacej informácii : objednanie možné v termíne do 30.4.2020 na adrese: Juraj Fiľakovský, Federátov 14, 080 01 Prešov, jurajfilakovsky@gmail.com